ÚŘEDNÍ HODINY

Z důvodu přijatých bezpečnostních opatření bude škola přístupná pouze v níže uvedených hodinách.

ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠKOLY:


STRAVOVÁNÍ - OPATŘENÍ - cizí strávníci

Z důvodu přijatých bezpečnostních opatření nelze dodávat obědy do jídlonosičů nebo poskytovat stravování v naší školní jídelně (možnost přenosu koronaviru).


Zápis do 1. třídy

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 bude probíhat v úterý 7. dubna 2020 od 12:00 do 17:30 hodin ve staré budově školy.

Zákonný zástupce k zápisu přinese k nahlédnutí rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti.

Zrušení akcí

Vzhledem k současné situaci rušíme naplánované akce, které měly proběhnout do konce měsíce března.
Jedná se o Den otevřených dveří dne 24.3.2020 a Třídní schůzky dne 24.3.2020.

Pokyny k domácí výuce

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření školy bude výuka Vašich dětí probíhat v domácím prostředí. Tato situace je nová pro nás i pro Vás a bude vyžadovat větší zapojení z Vaší strany. Jistě chápete, že není možné bez Vašeho dohledu, a u menších dětí i dopomoci, spoléhat na zodpovědný přístup samotných dětí k této formě výuky.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vzhledem k nepříznivé situaci a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění  COVID-19 se od 11.3.2020 zakazuje osobní přítomnost  žáků na základním vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Více informací na přiloženém letáku. Toto opatření platí do odvolání.

Žákům budou zadávány úkoly na domácí práci prostřednictvím internetové žákovské knížky (v rámci možností). Žáci budou žákovskou knížku sledovat a dané úkoly průběžně vypracovávat.

Zaměstanci školy budou přítomni na pracovišti.

Úřední hodiny od 1.3. 2021

Škola je otevřena denně  6:00 – 16:00 - prostor k odevzdávání/přebírání úkolů (vstup u mříží před jídelnou)

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov RSS