Beseda s Miroslavem Kobzou

Beseda s Miroslavem Kobzou

29. února jsme ve spolupráci s knihovnou uspořádali besedu s panem Miroslavem Kobzou – redaktorem rozhlasu Olomouc.

Bylo to již druhé vzájemné setkání. První se uskutečnilo v loňském roce po napsání knihy  Povídánky od nitěných knoflíků - Příběhy a zkazky ze Zábřežska pro malé i velké.

Tématem letošní besedy se staly Jeseníky. Besedě opět předcházelo vydání knihy Tajemné stezky - Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku.

Povídání pana Kobzy se přesně neslo v duchu doslovu, který byl napsán k této knize.

Hrubý Jeseník je pozoruhodným horským pásmem na pomezí Moravy a Slezska. Jsou to hory, jak se patří, vysoké, drsné a zachmuřené, ale i krásné a vyzývavé. Příroda je zde divoká a půvabná zároveň, od horských luk, přes hluboké lesy, až po údolí se stříbropěnnými bystřinami. Najdete zde tichá rašeliniště i hrozivá skalní bradla, obestřená legendami o čarodějnicích a čertech. Je to však i pohoří protkané historií lidského rodu. Dávné hornické osady, vesnice i města pamatující čilý ruch obchodu, krásné zámky i rozpadající se hrady loupeživých hejtmanů. Nechybí ani poutní místa, kam lidé chodili prosit o spásu duše své i svých bližních.“

 Ze slov pana Kobzy bylo cítit zaujetí pro jesenickou přírodu, lásku k tomuto kraji, obdiv i pokoru. Besedu oživily i krásné diapozitivy promítané v průběhu celého povídání.

Vladimíra Horáčková