Výsledky zvláštního zápisu/Результати спеціального запису

Děti přijaté do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023./Діти, допущені до 1 класу на навчальний рік 2022/2023.


Registrační číslo/Реєстраційний номер: 192