Mikuláš 2015

Mikuláš 2015


Letos, tak jako každý rok, jsme byli osloveni, zda by deváťáci nepřišli na mikulášskou nadílku

pro malé děti. Účast hned nadšeně přislíbil velký počet čertů, nouze nebyla ani o anděle. Potíž byla s Mikulášem – nikdo neměl kostým. Nakonec se nám ale podařilo vše připravit – kostýmy, zvonky, řetězy, černidla i sladkosti.

Hned po ránu jsme navštívili děti na prvním stupni. Některé děti viditelně neměly čisté svědomí, jiné byly hodně "oprsklé". Naši čerti, někteří byli opravdu děsiví, si však i se zlobivci poradili. Rozpaslíci byli očerněni a dobrovolně slíbili polepšení. Andělé pak rozdávali sladkosti.

Návštěva ve školce byla velmi zajímavá a poučná i pro převlečené nebesko-čertovské seskupení.

Malé děti tuto návštěvu očekávaly s velkými obavami. Někteří i slzičku upustili, slibovali, že se polepší v oblékání, jídle, že budou poslouchat a nebudou se hádat. V tu chvíli byli ochotni slíbit snad všechno.

Ve všech odděleních jsme vyslechli písničky a básničky, andělé rozdali připravené nadílky a my jsme se vrátili zpět do školní reality.

Jeden z čertů při zpáteční cestě prohlásil: "Tak na tohle jsem se těšil devět let!"


Vladimíra Horáčková