INFORMACE/ІНФОРМАЦІЯ o přijetí žáka k základnímu vzdělávání/ про зарахування учня до початкової школи

INFORMACE/ІНФОРМАЦІЯ

 o přijetí žáka k základnímu vzdělávání/

про зарахування учня до початкової школи

Ředitel/ka základní školy, jejíž činnost vykonává/Директор/ка початкової школи, обов'язки якого/якої виконує Základní školy Karla staršího ze Žerotína Bludov, Vám tímto sděluje, že rozhodl/a o přijetí žáka/žákyně/Цим повідомляє Вам, що прийняв/ла рішення про зарахування учня/учениці

registrační čísla přiřazená základní školou/реєстраційниe номери, призначений початковою школою:

55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 109, 111, 112, 113, 114, 115,  116, 117V/м Bludově dne/дата 1.4.2022                                                           Podpis ředitele nebo pověřeného zaměstnance školy/

                                                                                                                             Підпис директора або уповноваженого працівника школи


                                                                                                                                                                                                     Mgr. Ilona Křivohlávková