Ukrajinské děti u nás ve škole

Vážení rodiče, prarodiče, spoluobčané, přátelé

prosíme vás o pomoc. V poslední době už to ve škole vypadlo, že se pomalu vracíme zpátky k běžnému školnímu životu. Po dvou letech epidemie Covid-19, která narušila životy nás všech, přišla bohužel další hrozba v podobě válečného konfliktu na Ukrajině. Stále věřím a doufám, že naše děti budou žít v míru a že válka brzy skončí a nerozšíří se do dalších zemí.

V současné době i do naší školy přichází rodiče s dětmi, kteří museli Ukrajinu opustit a hledat pro sebe a své děti bezpečí.

Budeme se ve škole snažit tyto děti a jejich rodiče naučit základy češtiny a děti postupně zapojit do výuky.

V současné době začnou ve škole probíhat hodiny výuky češtiny pro skupinu rodičů a dětí pobývajících v Bohutíně a Bludově. Rádi uvítáme jakoukoli vaši pomoc.

Máte-li chuť a čas zapojit se do výuky společně s námi jako dobrovolníci, budeme moc rádi (při dopolední výuce, ale i odpoledne při hraní s dětmi). Výuka bude probíhat denně od 7:40 do 13:45 s přestávkou na oběd. Po obědě budou rodiče pokračovat v praktické výuce jazyka a děti budou trávit čas ve volnočasových aktivitách.

Také bychom rádi pomohli rodinám financovat vzdělávání, stravu a volnočasové aktivity dětí. Budeme rádi za jakýkoli finanční příspěvek. Na finanční dar vám vystavíme potvrzení o daru, které můžete využít ke snížení daňového základu.

Finanční dar je možno poskytnou bezhotovostním převodem na číslo účtu: 220003510/0300 s variabilním symbolem 368 nebo předat do pokladny školy denně od 7:00 do 15:00. Na vaši žádost vám předložíme podrobné vyúčtování těchto finančních prostředků.

Uvítáme také drobné dárky pro děti, např. ovoce, zeleninu, reklamní předměty, vaky na tělocvik...vhodné pro děti od 8 do 17 let. Prosíme, noste tyto dárky do školy až po předešlé domluvě.

Pokud Vás napadá jakákoli jiná možnost pomoci, budeme rádi za vaše nápady.

Jakékoli dotazy směřujte na krivohlavkova@zsbludov.cz nebo 583 238 243.

DĚKUJEME