25. výročí stonožky

25. výročí založení Stonožky

Letošní rok byl pro hnutí "Na vlastních nohou" – Stonožka velmi významný. Stonožka oslavila 25. výročí od svého založení. Vyvrcholením oslav byla mše, kterou pro stonožkové děti celebroval její významný patron J. Em. Dominik kardinál Duka O.P.

Pozvání přijali významní hosté - náčelník GŠ AČR generálporučík Josef Bečvář, armádní generál Pavel Štefka, místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka a mnoho dalších osobností. Letošní mši v přímém přenosu uváděla TV NOE.

Všichni ve svém krátkém projevu tlumočili své díky všem stonožkovým dětem a pedagogům za jejich dlouholetou práci, kterou se snaží usnadnit život těm, kteří pomoc potřebují.

V závěru jsme převzali ocenění za naši dlouholetou práci pro Stonožku – Řád zlaté Stonožky a diplomy, jež obdržely děti ve výtvarné soutěži KAREL IV. – OTEC VLASTI.


Vladimíra Horáčková