DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Žáci a učitelé Základní školy v Bludově Vás srdečně zvou v úterý 22. března 2022 na návštěvu školy v době od 7:40 do 11:20 (4 vyučovací hodiny).

  • možnost navštívit jakoukoli vyučovací hodinu

  • možnost vidět své dítě při práci ve škole

  • možnost prohlídky odborných učeben

  • možnost navštívit školu i s dítětem před zápisem do 1. třídy

  • zodpovězení otázek týkajících se školní docházky

  • ...…


Pokud nemáte možnost zavítat do naší školy dopoledne a podívat se na práci s dětmi v jednotlivých třídách, je možné navštívit školu ve stejný den v odpoledních hodinách v 15:30. Pro zájemce bude v tuto dobu připravena prohlídka školy a také se lze informovat o možnostech školní docházky.

Pokud budete mít zájem o odpolední prohlídku, dostavte se v uvedenou hodinu na chodbu před školní jídelnu.

TĚŠÍME SE NA VÁS


Rubrika: