Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče předškoláčků,


tímto Vás a Vaše dítě srdečně zveme k zápisu do 1. třídy na naší škole. Pozvánku najdete v příloze.

Rádi bychom Vás informovali o tom, jak bude zápis do 1. třídy probíhat.

V současné době zatím nevíme, zda bude možné provést zápis s osobní přítomností Vás a Vašeho dítěte ve škole.

Připravujeme se na obě možné varianty. Samozřejmě preferujeme zápis přímo ve škole a bude nás mrzet, pokud to nebude možné.


Zápis je stanoven na úterý 13. dubna od 10 do 17 hodin (dle rozpisu).

Vzhledem k tomu, že škola má dostatečnou kapacitu, nestanovujeme žádná kritéria pro přijímání žáků a rádi Vaše dítě přijmeme.


O tom, zda zápis proběhne osobně nebo na dálku, Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy. Sledujte je prosím průběžně.


Zápis má několik fází, postupujte prosím podle níže uvedených kroků.


1. krok: Své dítě zaregistrujte k zápisu - od dnešního dne do 12.4.2021 na tomto odkazu: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbludov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41346


2. krok: Po vyplnění základních údajů si zarezervujte čas zápisu. V tento čas se poté společně se svým dítětem dostavíte do školy .


Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde potvrzující e-mail o provedené registraci s uvedením času zápisu a registračním číslem, pod kterým bude Vaše dítě vedeno.


3. krok: Vyplňte Žádost o přijetí (popř. Žádost o odklad povinné školní docházky) – oba dokumenty najdete pod odkazy, které Vám přišly v potvrzujícím e-mailu nebo přímo v rezervačním systému. Žádost o přijetí, popř. Žádost o odklad povinné školní docházky, si vytiskněte (pokud nemáte možnost tisku, pošlete vyplněný formulář na adresu ekonom@zsbludov.cz a budete ho mít ve škole připravený v den zápisu).


Ve vámi vybraném termínu proběhne ve škole zápis (za dodržení veškerých v tu dobu platných hygienických doporučení). U zápisu budete ve třídě s paní učitelkou pouze Vy a Vaše dítě, zápis bude v délce cca 20 minut.


Na zápis přineste:

- Žádost o přijetí

- popř. Žádost o odklad povinné školní docházky (k té je třeba doložit Doporučení školského pora-

denského zařízení a Doporučení odborného lékaře – možno i dodatečně)

- k nahlédnutí rodný list dítěte a Váš doklad totožnostiPokud dojde k zákazu osobní přítomnosti dětí na zápisu, budeme Vás o tom ihned informovat a sdělíme Vám, jak proběhne zápis distanční formou.


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete se na mě kdykoli obrátit: krivohlavkova@zsbludov.czV Bludově 12.3.2021                                                                              Mgr. Ilona Křivohlávková

                                                                                                                      ředitelka školy