Aktuální hygienická opatření ve škole

Aktuální hygienická opatření – Covid19

Provoz školy je od 1. září upraven dle vydaného manuálu MŠMT: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid 19. Úplné znění najdete na https://www.msmt.cz/file/53580/


Níže uvádíme zjednodušená pravidla aplikovaná na naše podmínky:

- ihned po vstupu do budovy se žáci přezují a na toaletě si umyjí ruce (teplou vodou a mýdlem po dobu 20-30 sekund), poté odcházejí do třídy; hygienu dodržují i během dne

- děti mají z domu dostatek vlastních papírových kapesníků

- do školy je zakázán vstup osob s příznaky respiračního onemocnění (prosíme u chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění, lékařského potvrzení dítě odevzdá třídnímu učiteli)

- do školy je zakázán vstup cizím osobám (pokud budete potřebovat projednat nějaké záležitosti, domluvte si schůzku s vyučujícím na chodbě před vstupem na 1. nebo 2. budovu)

- pokud bude třeba v nezbytném případě vstoupit do budovy (za vstupní dveře do budovy 1. a 2. stupně) použijte roušku, do budov školy nebudou vpuštěny osoby bez roušky

- pokud Vaše dítě vykazuje známky respiračního onemocnění NEPOSÍLEJTE jej do školy

- pokud začne Vaše dítě vykazovat známky respiračního onemocnění (během dne) budeme Vás bezodkladně kontaktovat a prosíme, abyste si dítě neprodleně vyzvedli (prosíme, uveďte platná telefonní čísla), poté jste povinni kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost

- pokud budete vyzvedávat oběd pro Vaše nemocné dítě do jídlonosiče, je to možné na rampě u školní jídelny v době od 10:50 do 11:15, nebo v krajním případě v 13:40-13:45 v jídelně, v jinou dobu je zakázáno s jídlonosiči vstupovat do školní jídelny

- do jídelny je zakázán také vstup osobám, které se zde nestravují

Děkujeme za pochopení.


Malý dodatek

Prosíme rodiče, aby dětem před nástupem do školy prohlédli hlavy. Pokud rodiče zjistí, že jejich dítě má vši, musí tuto skutečnost nahlásit ve škole. Než bude provedeno odstranění vší a také hnid a nesmí být odesláno školy.