Používání roušek

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že dle doporučení MŠMT je nutné minimalizovat kontakty mezi dětmi z různých tříd, ročníků a 1. a 2. stupně a my nejsme vždy v rámci přesunů, svačinek... schopni toto zcela zabezpečit, prosíme, vybavte své děti dvěma čistými rouškami.

Děti roušky v běžném školním provozu používat nebudou (dokud nedojde k nařízení od hygieny), ale pokud vyhodnotíme, že by se nám děti z různých skupin mohly potkat, roušku použijeme.

Pokud dítě roušku mít nebude, mohlo by se stát, že bude omezeno v některých aktivitách.

Děkujeme za pochopení.


Do školy je zakázán vstup cizím osobám. Pokud budete potřebovat projednat nějaké záležitosti, domluvte si schůzku s vyučujícím na chodbě před vstupem na 1. nebo 2. budovu. Pokud bude třeba v nezbytném případě vstoupit do budovy, použijte roušku.

Do budov školy nebudou vpuštěny osoby bez roušky.