Docházka do školy 1. stupeň

Vážení rodiče,

od 25. května budou moci do školy docházet žáci 1. stupně. Docházka není povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Je nutné školu informovat nejpozději do 18.5., zda bude Vaše dítě do školy docházet a v jakém rozsahu. Později již nelze dítě do skupiny zařadit. Po celou dobu bude nadále probíhat domácí výuka (vzdělávání na dálku) - tak jako doposud.


Docházet je možné dopoledne na vzdělávací blok, kde bude probíhat vzdělávání v základních předmětech. Organizace tohoto vzdělávání bude záviset na počtu přihlášených dětí. S přesnějším programem Vás seznámíme, až budeme vědět, kolik dětí do školy nastoupí. Přidělení pedagogického pracovníka bude záviset na složení skupiny.

Po ukončení dopoledního vzdělávacího bloku bude mít dítě možnost školního stravování. Po ukončení dopoledního bloku (obědě) mohou děti odcházet domů.

Docházka může pokračovat v odpoledním zájmovém bloku. Zde již výuka probíhat nebude, budou zde realizovány „družinové“ aktivity. Do odpoledního zájmového bloku mohou docházet všechny děti přihlášené k dopolednímu vzdělávacímu bloku (bez ohledu na to, zda běžně chodí do družiny).

Z odpoledního bloku budou děti odcházet dle vámi uvedeného času.

Ráno se budou děti shromažďovat na předem určených místech a v daných časech. Rozpis bude připraven na základě počtu přihlášených dětí a jejich rozdělení do skupin.

Prosíme, zašlete co nejdříve (nejpozději do 18.5. brzo ráno) vyplněnou přihlášku (viz příloha) na e-mail třídní učitelky. Přihlášku je možné také vyplnit ve škole, denně 8:00-12:00.

Prosíme, pečlivě si přečtěte zvláště čestné prohlášení (viz příloha), které bude nutné podepsat. Bez podepsaného prohlášení nebude moci Vaše dítě do školy docházet. Čestné prohlášení si budete moci vytisknout a dítě jej odevzdá nejpozději 25.5. Pokud nemáte možnost tisku, bude čestné prohlášení k dispozici ve škole a můžete si jej zde také vyzvednout. Zatím čestné prohlášení nevyplňujte, musí se jednat o aktuální stav k 25.5.2020.


Pokud by dítě začalo v době po zahájení docházky do školy vykazovat známky respiračního onemocnění (odpoledne, o víkendu), prosíme abyste ihned informovali školu.