Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

Vážení rodiče,

od 11. května budou moci do školy docházet žáci 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka není povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020. Během úterý a středy budeme telefonicky obvolávat rodiče žáků, kteří budou konat přijímací zkoušky. Prosíme, pečlivě si přečtěte zvláště čestné prohlášení, které je nutné podepsat.

Pokud bude Vaše dítě docházet na přípravu na přijímací zkoušky, tak si toto prohlášení vytiskněte a na první hodinu je Vaše dítě donese do školy. Pokud nemáte k dispozici tiskárnu, budou prohlášení připravena ve škole a můžete si je kdykoli od 8 - 12 hodin vyzvednout v kanceláři školy.

Bez podepsaného prohlášení se nebude moci Vaše dítě do přípravy ve škole zapojit.


Pokud by dítě začalo v době od zahájení přípravy na přijímací zkoušky vykazovat známky respiračního onemocnění (odpoledne, o víkendu), prosíme abyste ihned informovali školu.


Příloha: upřesnění podmínek a prohlášení


Rubrika: