Pokyny k domácí výuce

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření školy bude výuka Vašich dětí probíhat v domácím prostředí. Tato situace je nová pro nás i pro Vás a bude vyžadovat větší zapojení z Vaší strany. Jistě chápete, že není možné bez Vašeho dohledu, a u menších dětí i dopomoci, spoléhat na zodpovědný přístup samotných dětí k této formě výuky.

K zadávání úloh bude sloužit především iŠkola. Vhodné jsou tři moduly: Domácí úkoly, E-learning a Testy. Zvláště u větších školáků bude iŠkola využívána nejvíce. Děti zde budou mít k dispozici pokyny k práci, odkazy na internet, zadané úlohy, testy znalostí…. K hodnocení bude třeba také odevzdávat práce a to podle instrukcí jednotlivých vyučujících. Termín vypracování úlohy nebo odevzdání práce je stanoven na další den, kdy mají žáci běžnou hodinu daného předmětu, pokud je tomu jinak, je v systému uvedené datum.

U menších dětí Vás budou informovat třídní učitelé, jakou formou budou Vašim dětem materiály k výuce předávat.

U větších školáků Vás velmi prosíme o zdůraznění a připomínání, že je třeba plnit školní povinnosti průběžně, aby neměli plno práce najednou. U menších dětí Vás prosíme, abyste dětem pomohli s otevřením práce, vysvětlením zadání …. sami uvidíte podle situace.

Pokud budete potřebovat, kdykoli můžete v dopoledních hodinách kontaktovat vyučující.


Nic nemůže nahradit osobní kontakt a okamžitou zpětnou vazbu, ale věříme, že i přes tuto složitou situaci, bude výuka probíhat a vše společnými silami zvládneme.


Sledujte pravidelně stránky školy, kde Vás budeme průběžně informovat o změnách.


Děkujeme za pomoc, spolupráci a vstřícnost.