Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže


Jako každý rok i letos proběhl další ročník recitační soutěže. Nejprve si žáci sami připravili básničku, kterou odpřednášeli v rámci třídního kola. Poté někteří z nich postoupili do kola školního, kde je čekalo vystoupení před porotou. Všechny děti svou báseň krásně odrecitovaly a zasloužily si velký potlesk publika.

Letošního ročníku se ze všech tříd zúčastnil velký počet soutěžících, proto byla vyhodnocena první tři místa z každého ročníku a tady jsou jména výherců:


1. ročník: 1. Tereza Píšková, 2. František Dorna, 3. Josef Hudos

2. ročník: 1. Adéla Lümelová, 2. Adam Směšný, 3. Táňa Hájková a Antonín Snášel

3. ročník: 1. Eva Pavelková, 2. Ondřej Janíček, 3. Zuzana Schauerová

4. ročník: 1. Matěj Maus, 2. Gabriela Janzová, 3. Eleni Honemannová

5. ročník: 1. Liliana Kulhajová, 2. Amálie Vojteková, 3. Monika Geprtová


Do okrskového kola však mohou postoupit z každé kategorie pouze dva soutěžící. Naši školu proto budou reprezentovat tito žáci:


0. kategorie – 1. ročník: Tereza Píškova, František Dorna

1. kategorie – 2. a 3. ročník: Adéla Lümelová, Eva Pavelková

2. kategorie – 4. a 5. ročník: Liliana Kulhajová, Amálie Vojteková


Přejeme jim hodně úspěchů!


Blanka Pavelková