Projektový den - Zdraví, základ plnohodnotného života

Projektový den – Zdraví – základ plnohodnotného života

(V rámci projektu Podpora žáků a pedagogů II – výzva 2018, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013006.)


V rámci projektového dne „Zdraví – základ plnohodnotného života“ jsme společně se zdravotnicí paní Marií Znojovou připravili pro děti ze školní družiny zábavné a zároveň poučné odpoledne.

Hlavní náplní bylo prohloubení znalostí ze zdravovědy včetně poučného testu.

Děkujeme VZP, která poskytla zúčastněným dětem drobné tematické dárky.

Alena Mikulová

vychovatelka ŠD