Projektový den – ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – správné držení těla

Projektový den – ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – správné držení těla

(V rámci projektu Podpora žáků a pedagogů II – výzva 2018, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013006.)Projekt s názvem Zdravý životní styl je určen pro žáky 4. tříd ZŠ Bludov. 12. listopadu a 3. prosince se v jednotlivých třídách uskutečnila první část tohoto projektu zaměřená na správné držení těla. Naše pozvání přijala paní Vladimíra Morávková, fyzioterapeutka z šumperské nemocnice.

Děti zpočátku samy odpovídaly, co si mohou pod tímto tématem představit. Poté jsme se společně zaměřili na správné držení těla. Jedna z úvodních vět našeho hosta byla „ … když se na vás podívám, většina z vás nesedí správně“. To všechny zaujalo a následovalo napravování této skutečnosti spolu s vysvětlením.

Nejprve jsme shlédli krátký zábavný příběh „Vzpřímení a Pokřivení“, který dětem vysvětluje, proč je lepší být vzpřímený než pokřivený. Film se zaměřuje na zdraví člověka, který může svůj zdravotní stav a pohybové návyky ovlivnit.

V současné době děti nahrazují aktivní pohyb pasivním trávením volného času. Cílem celého projektu bylo dětem zejména přiblížit cviky na protažení a zpevnění celého těla, mít radost z pohybu a naučit se správně starat o své tělo. Proto jsme strávili dvě hodiny v tělocvičně, kdy si žáci pod odborným dohledem sami zacvičili a v závěru i zasoutěžili v družstvech.

Během dne také plnili zábavné úkoly v pracovním sešitě k edukativnímu videu, kdy si ověřili pochopení celé problematiky, vyplnili kvíz a odnesli si spoustu zážitků a cenných rad. Věříme také, že si zapamatovali i některé cviky, které si doufejme někdy zacvičí nejen pro radost, ale hlavně pro zdraví! Také žáci 4.A se rádi pochlubili dvěma tanečky v rytmu zumby.


Závěrem bychom rádi poděkovali paní Vlaďce Morávkové za její laskavý a vstřícný přístup k dětem, cenné rady, ukázky cviků ke správnému držení těla a skvělou motivaci ke zdravému životnímu stylu! Žáci byli velmi spokojeni, ochotně a rádi si zacvičili a plnili všechny zadané úkoly, o čemž svědčí také jejich hodnocení.


Blanka Pavelková


ZHODNOCENÍ PROJEKTU ŽÁKY:


Tento projektový den byl velmi poučný, nejvíce se mi líbily všechny cviky v tělocvičně. Už vím, jak správně sedět. A myslím si, že i mí spolužáci se poučili. Velmi se nám to líbilo. Doufám, že si tento den opět zopakujeme i někdy jindy. A jménem nejspíš celé třídy děkuji paní Vlaďce Morávkové za velmi krásně strávený den.“ (Matěj)


Naučili jsme se spoustu nových cviků, které můžeme dělat doma, abychom nebyli pokřivení. Ještě se mi líbila atmosféra. Užil jsem si hodně zábavy a už vím, jak mám sedět a chodit a stát. Moje hodnocení je velmi, velmi skvělé, vážně skvělé. Děkuji.“ (Ondra)


Moc se mi líbilo cvičení a pohádka, procvičila jsem si ruce, nohy i záda. Pokřivení a Vzpřímení byli srandovní. Od té doby doma cvičím a moc se vám to povedlo.“ (Nikola K.)


Moc se mi líbila pohádka a jak jsme dělali pracovní sešit. Děkuji, že jsme si protáhli tělo, aby bylo zdravé.“ (Eliška S.)


Děkujeme paní Morávkové, že za námi přišla a dokázala nám, že z Pokřivení se může stát Vzpřímení. Bylo to moc fajn a moc jsem se protáhla.“ (Madlen)