Projekt VÁNOCE

Projekt VÁNOCE


proběhl v  rámci projektového dne (projekt Podpora žáků a pedagogů II - výzva 2018)


Cílem projektu Vánoce bylo seznámit děti s některými tradicemi, pověrami a zvyky, které se pojí s vánočním obdobím a navodit atmosféru Vánoc vůní pečených perníčků a vánočního čaje.

Nejdříve jsme si povídali o štědrovečerní večeři a rozsvíceném stromečku, pod nímž jsou dárky. Podle tradice je prý nepozorovaně přináší Ježíšek. Původně v českých zemích nosíval dárky jen sv. Mikuláš, postava Ježíška sem pronikla až v devatenáctém století z Německa. České děti z obou tradic vytěžily maximum: dárky jim nosí jak Mikuláš, tak i Ježíšek.

Děti si potom z papíru vystřihly obrysy Marie, Josefa, Ježíška a tří králů a z  předem připraveného těsta vykrajovali figurky do betléma. Po upečení je zdobily bílkovou polevou a po zaschnutí sestavily prostorový betlém. Samy si pak ještě vykrajovaly další, velmi zjednodušené tvary, které jim umožňovaly další kreativní práci s bílkovou polevou.

Při tvorbě jsme vzpomínali na další vánoční zvyky – rozkrajování jablíček, lítí olova, pouštění lodiček z ořechových skořápek, házení střevícem, zlatém prasátku, o jmelí.....

Děti si také zkusily vyrobit ze sušených švestek a rozinek čertíka. Ten, spolu s perníkovým Mikulášem, byl připomínkou mikulášské nadílky z doby, kdy nebyly supermarkety plné čokoládových figurek.

V průběhu pečení se ochutnávalo, pil čaj a panovala příjemná atmosféra. Všichni pracovali s chutí a zápalem, někteří si zanotovali i koledy.

Na závěr projektového dne byl připraven zábavný vánoční test – děti si ověřily, co si z celého odpoledne pamatují. Testové otázky prý zkusí položit i doma svým rodičům.

Připomněli jsme si také, že Vánoce jsou nejen obdobím pohádek, dárků a dodržování tradic, ale měli bychom být na sebe navzájem milí a měli bychom myslet i na druhé.
                                                                                                                                                                                                              Vladimíra Horáčková