Poznáváme Bludov

Poznáváme Bludov

V rámci školního projektu Malí badatelé navštívili naši prvňáčci Krejčovství a galanterii paní Hany Sigmundové, která ukázala dětem svou prodejnu galanterie, vyprávěla o práci v šicí dílně. Děti se dověděly, co se v galanterii prodává, moc se jim líbily barevné nitě, prohlédly si různé zboží a dověděly se, k čemu slouží. Prohlédly si šicí stroj a mohly se zeptat, jak se opraví roztržená bunda. Na závěr nám všem darovala látkový pytlíček naplněný voňavou levandulí.

                                                                                                                                                              Jarmila Březinová