Dopis od Shammery - říjen 2013

Dopis od Shameery ze dne 10. října 2013

 

Zdravím všechny své drahé kamarády a učitele Základní školy Bludov. Mé rodině i mně se daří moc dobře a doufám, že i Vy se máte fajn. Udělali jste mi velkou radost Vaším minulým dopisem, ke kterému jste přidali i fotografie a nálepky.

V tomto roce studuji již 9. ročník na Anglické střední církevní škole v Kotebagilu, která byla 30.května loňského roku znovu otevřena. Začátkem července jsme u nás slavili svátek zvaný Van Mahotsav (pozn. výroční indický festival spojený se zemědělstvím, kdy se vysazují nové stromy), během kterého pro nás byla připravena spousta soutěží. Také jsem se zúčastnila a v jedné z her, jsem skončila na druhém místě.

Ve škole se mi daří dobře, mám za sebou první testy, ze kterých jsem dostala výborné známky. V září se mi podařilo vybojovat druhé místo v závodě v hodu míčem, pořádaném naší školou. Slavili jsme Den učitelů, během kterého jsme si my žáci, připravili soutěže pro učitele. Koncem září nám začaly pololetní zkoušky.

V období října jsme oslavili další dva významné svátky: Gandhi Jayanti (pozn. oslava dne narození Mahatmi Gandhiho) a Dasara Festival (pozn. oslava na počest dne, kdy bůh Rama zabil desetirukého démona Ravanu, aby zachránil svoji unesenou manželku Situ. Jedná se o jeden z nejdůležitějších indických svátků).

 

V mojí rodině jsme podle tradice drželi celý červenec půst, toto období nazýváme Ramadán. V září mě čekala další příjemná událost. Oslavila jsem své narozeniny a rozdávala kamarádům sladkosti.

Desátého října jsem odjela na tábor do Mount Rosary. Všichni jsme se nejprve srdečně přivítali a pak následovaly společné modlitby. Učili jsme se o pěti ctnostech, kterými jsou: charakter člověka, oddanost, přesvědčení, laskavost a odvaha. Povídali jsme si o významu a naplnění lásky, o důležitosti životního cíle, o lidech, kteří nás provázejí životem a pomáhají nám, o osobních hodnotách a slušnosti. Naučili jsme se také nové modlitby.

Bůh Vám žehnej za Vaši pomoc, díky které mohu zaplatit své studium a potřebné knihy. Daří se mi velmi dobře a každý den se za Vás modlím.

 

S láskou Vaše Shameera