Ozdravný pobyt


Projekt Tajemství živlů

Logo SFŽP ČR a ministerstva životního prostředí


„Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.“


Naše škola již opakovaně získala dotaci z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy Národního programu životního prostředí.
Finanční prostředky na realizaci akce "Tajemství živlů"  (v celkové schválené výši 113 400 Kč  za dva pobyty) byly použity na úhradu ozdravného pobytu dětí.
A jak to tam probíhalo si můžete přečíst níže.

Druhý říjnový týden odjelo 40 dětí z pátých tříd na ozdravný pobyt v Ekologickém centru v Mladoňově. Kromě vyučování na ně čekal pestrý program zaměřený na přírodní živly. Pod vedením instruktorů se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací o přírodě. Formou zábavných her, vycházek do okolí, soutěží a pohybových aktivit získaly důležité vědomosti o vlivu člověka na udržení rovnováhy v přírodě.

I přes nepřízeň počasí děti pobývaly každý den venku. Při výcházkách navštívily blízkou větrnou elektrárnu, místní rybník nebo tajemnou vyhlídku s názvem Mrtvý muž. Nechybělo ani tradiční opékání špekáčků a diskotéka na závěr pobytu.

Krásných pět dnů uběhlo velmi rychle, ale děti si s sebou odvezly spousty zážitků, na které už teď rády a s úsměvem na tváři vzpomínají.

Iveta Truxová