Ozdravný pobyt

Naše škola již opakovaně získala dotaci z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy Národního programu životního prostředí.
Finanční prostředky na realizaci akce "Tajemství živlů"  (v celkové schválené výši 113 400 Kč  za dva pobyty) byly použity na úhradu ozdravného pobytu dětí.
A jak to tam probíhalo si můžete přečíst níže.