Projektové dny – PRAVĚK


Projektové dny – PRAVĚK (V rámci projektu Podpora žáků a pedagogů II - výzva 2018, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013006)


Ve dnech 4. a 16. října proběhly ve škole dva projektové dny zaměřené na učivo dějepisu. Žáci šestých tříd měli možnost prohloubit své znalosti a vědomosti trochu jiným způsobem než ve výuce.

Nejdříve jsme si pohráli s časovou osou. Vysvětlili jsme si, co je to generace, století, tisíciletí, jak se počítají roky našeho letopočtu i před naším letopočtem. Dále děti zhlédly prezentaci zaměřenou na megality, jeskynní malby, kamenné zbraně, keramiku, venuše.....Během druhé hodiny jsme se přesunuli do tělocvičny. Zde jsme si sedli kolem pomyslného ohně a zkusili si představit, jak se asi pravěký člověk připravoval na lov, jak se snažil pomocí magie a rituálů naklonit bohy. Pomocí pravěkých hudebních nástrojů (kamenů i kamínků, dřev, klacků, dýní, semínek) jsme vyjadřovali různé zvuky – déšť, hromy a blesky, dusout kopyt zvířat i rytmickou hudbu s rituálním tancem.

V keramické dílně děti tvořily z hlíny pravěká zvířata, zkusily si postavit i model Stonehenge. Na chodbě pak pomocí hlíny "nakreslily" rukama na velký papír mamuty.

V kuchyňce jsme sestavovali jídelníček pravěkého člověka. Některá jídla byla nápaditá – steak z pratura, mamutí tlapa na česneku či horké lesní ovoce přelité medem.

Na závěr děti ve dvojici pantomimicky představovaly různé situace – JDEME NA LOV, JAK ZÍSKAT OHEŇ, ZAKLÁDÁME POLÍČKO, DOMESTIKUJENE ZVÍŘE, VYBÍRÁME MED LESNÍM VČELÁM, STAVÍME OBYDLÍ....

Čtyři vyučovací hodiny uběhly velmi rychle. Z kladného hodnocení děvčat a chlapců je vidět, že je to bavilo.

Náplň projektového dne pro děti připravila Milada Sobková a Vladimíra Horáčková.

Hodnocení děti:

Nejvíc se mi líbily scénky, vytrhávání postaviček a keramika. (Adéla)

Prostě se mi to moc líbilo. Byl to můj nejlepší den. (Venďa)

Bavilo mě to hrozně moc. Hodně nového jsem se dozvěděla. Hezké bylo kreslení prsty, pantomima, prezentace. Stavění megalitů bylo super....(Lucka)

Líbilo se mi vše. Dík. (Eliška)