Kontakty

Vedení školy
Mgr. Ilona Křivohlávkováředitelka školy, ICT

krivohlavkovasymbolzsbludov.cz581 033 621, 733 717 419
Mgr. Lenka Svítilová
zástupkyně ředitelky školy
svitilovasymbol zsbludov.cz581 033 627
Ekonomický úsek
Ing. Eva Janíčková účetní
ekonomsymbolzsbludov.cz 581 033 624

Učitelé
Mgr. Hana Navrátilová
třídní učitelka I.A. navratilovasymbolzsbludov.cz 581 033 637
Mgr. Irena Dokoupilová třídní učitelka I.B dokoupilovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Iveta Stavělová Šejnohovátřídní učitelka II.A
sejnohovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Dana Králová
třídní učitelka II.B
kralovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Jarmila Březinová třídní učitelka III.brezinovajsymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Blanka Pavelková
třídní učitelka IV.A
pavelkovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Iveta Truxová
třídní učitelkaIV.B
truxovasymbolzsbludov.cz
581 033 633
Kateřina Holzmanová
třídní učitelka
V.A
holzmannovasymbolzsbludov.cz581 033 622
Mgr. Kateřina Verebelyová
třídní učitelka, MP V.Bverebelyovasymbolzsbludov.cz 581 033 635
Ing. Barbora Langerová
třídní učitelka
VI.A
langerovasymbolzsbludov.cz581 033 633
Mgr. Ondřej Drtil
třídní učitel VI.B drtilsymbolzsbludov.cz 581 033 632
Mgr. Veronika Směšná          
učitelka, asistentka
VI.B
smesnavsymbolzsbludov.cz
581 033 629
Mgr. Vladimíra Horáčková třídní učitelka VII.A
horackovasymbolzsbludov.cz 581 033 629
Mgr. Zdeňka Kulhajová
třídní učitelka VII.B
kulhajova2symbolzsbludov.cz 581 033 628
Mgr. Petra Hufová
třídní učitelka VIII.A
hufovasymbolzsbludov.cz 581 033 632
Mgr. Hana Žáková
třídní učitelkaVIII.B
zakovasymbolzsbludov.cz 581 033 630
Mgr. Monika Knappovátřídní učitelka IX.A
knappovasymbolzsbludov.cz 581 033 634
Mgr. Natálie Navrátilovátřídní učitelka IX.B
navratilovansymbolzsbludov.cz581 033 634
Bc. Rostislav Vepřek
učitel
vepreksymbolzsbludov.cz581 033 635
Mgr. Šárka Matýsková
učitelka
matyskovasymbolzsbludov.cz581 033 629
Mgr. Martina Hrdinová učitelka, výchovná poradkyně
hrdinovasymbolzsbludov.cz 581 033 630
Mgr. Petra Novotná učitelka

novotnapsymbolzsbludov.cz581 033 631
Mgr. Eliška Várošová
učitelka

varosovasymbolzsbludov.cz581 033 628
Mgr. Andrea Dopitová
učitelka
dopitovasymbolzsbludov.cz581 033 632
Mgr. Vojtěch Kočí učitel, ICT
kocisymbolzsbludov.cz 581 033 631
Kateřina Gieslová
asistentka pedagoga
gieslovasymbolzsbludov.cz 581 033 633
Veronika Klimešová
asistentka pedagoga
klimesovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Jana Nesrstová
asistentka pedagoga
nesrstovasymbolzsbludov.cz 581 033 633
Lucie Jenčková
asistentka pedagoga
jenckovasymbolzsbludov.cz 581 033 632
Markéta Zedníková
asistentka pedagoga

zednikovasymbolzsbludov.cz581 033 622
Jana Tomanová
asistentka pedagoga

tomanovajsymbolzsbludov.cz581 033 622
Hana Krejčí
asistentka pedagoga
krejcisymbolzsbludov.cz 581 033 630
Luďka Vénosová
asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD

venosovasymbolzsbludov.cz
581 033 634
Družina
Soňa Nikolovová vedoucí vychovatelka
nikolovovasymbolzsbludov.cz 581 033 636, 732 140 664
Zuzana Měrková
vychovatelka
merkovasymbolzsbludov.cz581 033 623
Školní jídelna
Pavlína Košátkovávedoucí školní stravovny
stravovna symbol zsbludov.cz 581 033 625, 739 821 024
Kamila Vybíralovápracovnice provozu

581 033 626
Jana Maturová pracovnice provozu


581 033 626
Drahomíra Kotásková
kuchařka


581 033 626
Miroslava Sivákovákuchařka


581 033 626
Petra Kouřilová
kuchařka

581 033 626
Správní zaměstnanci
Josef Strmiska
školník


Dana Člupná uklízečka


Ilona Turola uklízečka


Lenka Krátká
uklízečka


Magdalena Hellerová uklízečkaZ důvodu velkého nárustu spamu v e-mailové poště nezveřejňujeme e-mailové adresy ve formě odkazu. Zkopírujte si e-mailovou adresu do pole "Komu" ve své poštovní aplikaci, odstraňte mezery a místo symbol vložte správný symbol (v o.s. Windows i Linux klávesová zkratka pravý ALT + V). Děkujeme za pochopení.