Kontakty

Vedení školy
Mgr. Ilona Křivohlávkováředitelka školy
krivohlavkovasymbolzsbludov.cz581 033 621, 733 717 419
Mgr. Lenka Svítilová
zástupkyně ředitelky školy
svitilovasymbol zsbludov.cz581 033 627
Ekonomický úsek
Ing. Eva Janíčková účetní
ekonomsymbolzsbludov.cz 581 033 624

Učitelé
Mgr. Jarmila Březinová učitelka 1.brezinovajsymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Denisa Králováučitelka 2.A
kralovadesymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Irena Dokoupilová učitelka 2.B dokoupilovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Iveta Stavělová Šejnohováučitelka 3.A
sejnohovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Dana Králová
učitelka 3.B
kralovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Kateřina Holzmanová
učitelka
4.A
holzmannovasymbolzsbludov.cz581 033 622
Mgr. Blanka Pavelková učitelka 4.B. pavelkovasymbolzsbludov.cz 581 033 635
Mgr. Veronika Směšná          
učitelka
4.B
smesnavsymbolzsbludov.cz
581 033 635
Mgr. Iveta Truxová
učitelka5.A
truxovasymbolzsbludov.cz
581 033 633
Mgr. Kateřina Verebelyová
učitelka 5.Bverebelyovasymbolzsbludov.cz 581 033 628
Mgr. Lumír Velčovský učitel 6.A
velcovskysymbolzsbludov.cz 581 033 629
Mgr. Hana Žáková
učitelka6.B
zakovasymbolzsbludov.cz 581 033 630
Mgr. Monika Knappováučitelka 7.A
knappovasymbolzsbludov.cz 581 033 634
Mgr. Natálie Navrátilováučitelka 7.B
navratilovansymbolzsbludov.cz581 033 634
Mgr. Martina Hrdinová učitelka, výchovná poradkyně 8.A
hrdinovasymbolzsbludov.cz 581 033 630
Mgr. Ondřej Drtil
učitel 8.B drtilsymbolzsbludov.cz 581 033 632
Mgr. Vladimíra Horáčková učitelka 9.
horackovasymbolzsbludov.cz 581 033 629
Mgr. Martina Kociánová učitelka
kocianovasymbolzsbludov.cz 581 033 628
Mgr. Petra Hufová
učitelka
hufovasymbolzsbludov.cz 581 033 632
Mgr. Zdeňka Kulhajová
učitelka
kulhajovasymbolzsbludov.cz 581 033 633
Mgr. Vojtěch Kočí učitel, ICT
kocisymbolzsbludov.cz 581 033 631
Jana Sklenářová
asistentka pedagoga2.A
sklenarovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Květa Dědicová
asistentka pedagoga2.B
dedicovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Jana Nesrstová
asistentka pedagoga4.A
nesrstovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Markéta Zedníková
asistentka pedagoga
5.A
zednikovasymbolzsbludov.cz581 033 633
Hana Krejčí
asistentka pedagoga6.B
krejcisymbolzsbludov.cz 581 033 630
Luďka Vénosová
asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
7.A
venosovasymbolzsbludov.cz
581 033 634
Družina
Soňa Nikolovová vedoucí vychovatelka
nikolovovasymbolzsbludov.cz 581 033 636, 732 140 664
Mikulová Alena vychovatelka
mikulova symbolzsbludov.cz 581 033 636
Bc. Žaneta Střížovávychovatelka
strizovasymbolzsbludov.cz 581 033 623
Školní jídelna
Pavlína Košátkovávedoucí školní stravovny
stravovna symbol zsbludov.cz 581 033 625, 739 821 024
Kamila Vybíralovápracovnice provozu

581 033 626
Jana Maturová pracovnice provozu


581 033 626
Jana  Kapečkovákuchařka


581 033 626
Miroslava Sivákovákuchařka


581 033 626
Petra Kouřilová
kuchařka

581 033 626
Správní zaměstnanci
Evžen Fazor školník


Dana Člupná uklízečka


Ilona Turola uklízečka


Claudio Turola
uklízeč


Magdalena Hellerová uklízečkaZ důvodu velkého nárustu spamu v e-mailové poště nezveřejňujeme e-mailové adresy ve formě odkazu. Zkopírujte si e-mailovou adresu do pole "Komu" ve své poštovní aplikaci, odstraňte mezery a místo symbol vložte správný symbol (v o.s. Windows i Linux klávesová zkratka pravý ALT + V). Děkujeme za pochopení.