Beseda s Policií ČR

S internetem není pouze zábava


To, že internet není žádná legrace, si připomněli žáci pátých ročníků na besedě s tiskovou mluvčí krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje por. Mgr. Jiřinou Vybíhalovou.

Oživili si, jaké nástrahy číhají na sociálních sítí, v hrách a mobilních aplikacích. Viděli na příkladech z praxe, jaké důsledky může mít původně zamýšlená nevinná hra. Objasnili si rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou a už ví, že i kdyby byli pouhými svědky ubližování, nemohou to nechat jen tak, ale slabšího se zastat a bránit. Také se utvrdili v tom, že pokud by čelili takovému problému, mohou se obrátit na pomoc dospělého a kdykoliv se svěřit.

Doufejme, že se s žádnou takovou situací nesetkají a dobře míněné rady nebudou muset využít.


Kateřina Holzmannová, Blanka Pavelková