Vánoční dárky – projekt "Krabice od bot"

Vánoční dárky – projekt "Krabice od bot"


Vánoce jsou časem, který trávíme v kruhu našich blízkých, radujeme se a otevíráme pod stromečkem dárky. Ne všichni z nás ovšem mají tuto možnost. Proto jsme se zapojili do projektu "Krabice od bot", který zaštiťuje Diakonie Českobratrské církve evangelické. Cílem tohoto projektu je, aby se dárečky dostaly dětem z chudých rodin, dětem do azylových domů, do dětských domovů, apod.

Bylo shromažděno, zabaleno a připraveno 27 dárků k odvozu na sběrné místo. Bohužel, zabalené dárečky se nepodařilo díky již naplněné kapacitě v Prostějově předat. Proto byla zvolena trošku jiná cesta a dvacet dárků bylo odvezeno do azylového domu pro opuštěné rodiče, zbylých sedm potom udělalo radost dětem v azylovém domě v Zábřehu. Dárky byly přijaty s velikým nadšením a vděčností a my už jen doufáme, že rozzáří oči nejednoho dítěte u vánočního stromečku.

Všem, kteří se na tomto projektu podíleli – dětem, rodičům i kolegům ze ZŠ Bludov srdečně děkujeme za ochotu a spolupráci a přejeme krásné Vánoce a všechno nejlepší v novém roce.


Kateřina Verebelyová