Cena stravného

Ceník stravného od 1. 1. 2019

Ceny dotované stravy

MŠ oběd 3 - 6 let                          17  Kč

MŠ oběd 7 letí                               20  Kč

Přesnídávka MŠ                             12 Kč

Svačina MŠ                                      9 Kč

ZŠ 7 - 10 let                                 20 Kč

ZŠ 11 - 14 let                               24 Kč

ZŠ 15 let                                      30 Kč

Ceny nedotované stravy

MŠ oběd 3 - 6 let                          50  Kč

MŠ oběd 7 letí                               53  Kč

Přesnídávka MŠ                             17 Kč

Svačina MŠ                                    14 Kč

ZŠ 7 - 10 let                                 53 Kč

ZŠ 11 - 14 let                               57 Kč

ZŠ 15 let                                       63 Kč

Přesnídávka ZŠ                             15 Kč

Cizí strávníci včetně DPH              63 Kč