Cena stravného

Ceník stravného od 1. 7. 2022

Ceny dotované stravy

MŠ oběd 3 - 6 let                          24  Kč

MŠ oběd 7 letí                              28  Kč

Přesnídávka MŠ                           15 +4 Kč

Svačina MŠ                                  15 Kč

ZŠ oběd 6 letí                              24 Kč

ZŠ oběd 7 - 10 let                       28 Kč

ZŠ oběd 11 - 14 let                     33 Kč

ZŠ oběd 15 letí                            42 Kč

Ceny nedotované stravy

MŠ oběd 3 - 6 let                          59  Kč

MŠ oběd 7 letí                               63 Kč

Přesnídávka MŠ                             25 Kč

Svačina MŠ                                    21 Kč

ZŠ oběd 6 letí                                59 Kč

ZŠ oběd 7 - 10 let                         63 Kč

ZŠ oběd 11 - 14 let                       68 Kč

ZŠ oběd 15 let                               77 Kč

Přesnídávka ZŠ                              20 Kč

Cizí strávníci včetně DPH               77 Kč