Slovíčkový král

Slovíčkový král


Koncem března proběhla na naší škole opět soutěž v anglickém jazyce „Slovíčkový král“. Mohou se jí účastnit žáci 3. - 5. ročníku, kteří si chtějí poměřit svoje znalosti s vrstevníky.

Během soutěže si tak žáci např. vyzkoušeli řešit anagramy, hledali a spojovali slova významově související, vyhledávali ve slovníku české ekvivalenty k anglickým, pro ně neznámým, výrazům, ověřili si svou slovní zásobu a nechyběl ani poslech.

Letošního ročníku se zúčastnilo 14 třeťáků, 10 čtvrťáků a páťáků dokonce 20. Všichni soutěžící byli šikovní a bravurně si poradili s úkoly.

Zde jsou očekávané výsledky:

3. ročník

1. místo – Jan Papajk a El Aydi Fahd Mohamed

2. místo – David Kubíček

3. místo – Nicol Jurenková a Petr Jašek4. ročník

1. místo – Markéta Maturová

2. místo – Eliška Zaoralová

3. místo – Adéla Navrátilová5. ročník

1. místo – Vendula Jílková a Barbora Matějíčková

2. místo – Pavla Pavlíková

3. místo – Natálie KulhajováBlanka Pavelková, Dana Králová, Kateřina Verebelyová