Výlet 3.B do Zábřeha

V pátek 13. listopadu 2015 přišli žáci 3. B do školy s baťůžky. Ten den se nemuseli učit, protože je čekala odměna v podobě výletu za 1. místo ve sběru papíru v loňském školním roce, a tak se spolu s paní učitelkou a asistentkou vypravili městskou hromadnou dopravou do Zábřeha, kde nejprve navštívili SŚ, ZŠ, MŠ a Dětský domov Zábřeh a poté se vydali do Městské knihovny Zábřeh.

Ve škole děti s úsměvem přivítala paní učitelka Renata Koukolová, která jim umožnila nahlédnout do výuky, jež se liší od běžných základních škol třeba v tom, že se v jedné třídě vzdělává najednou více ročníků. Paní učitelka také provedla žáky celým areálem školy, navíc si s ní mohly děti prohlédnout i prostředí školky a dětského domova a dozvědět se tak spoustu zajímavých informací přímo od zaměstnanců.

Další zastávkou byla knihovna, kde pro nás paní Jana Šmehlíková měla připravené moc pěkné povídání o knížce autorky Aleny Kastnerové, která se jmenuje O líné babičce. Jde o humorné vyprávění o babičce, která se rozhodla splnit si svá dávná přání, jež celý život střádala do starého škapulíře. Poté jsme měli ještě dost času prohlédnout si knihovnu a začíst se do knih, které nás zaujaly.

Odpoledne plni dojmů a zážitků jsme se vrátili do školy na oběd. Celý výlet se vydařil a rádi bychom ještě poděkovali všem, kteří nám věnovali svůj čas a ochotně nám zodpovídali naše dotazy.

Blanka Pavelková, Luďka Vénosová