Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče, milý předškoláčku zveme Vás na

ZÁPIS do 1. ročníku

pro školní rok 2018/2019


Zápis dětí do 1. ročníku bude probíhat v úterý 10. dubna 2018 od 12:00 do 17:30 hodin ve staré budově školy.


Zákonný zástupce k zápisu přinese k nahlédnutí rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti.

Pokud budete žádat o odklad školní docházky je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.