Vánoční vystoupení

V průběhu vánočních svátků žákyně z bludovské základní školy nacvičily v rámci kroužku: Muzikál pro nejmenší, hudebně - dramatické pásmo. S vystoupením se představily v oranžerii a v  místním kostele. Představení se neslo v duchu lidových tradic, koled a pořekadel. I přes velikou trému, některých zúčastněných děvčat, sklidily vždy veliký potlesk., který byl pro ně dobrou motivací pro další práci v kroužku.
                                Irena Dokoupilová, Hana Kohoutová