Den pro děti v Nemocnici Šumperk

Ve čtvrtek 19. října 2017 navštívili žáci čtvrtých ročníků šumperskou nemocnici, kde na ně čekal zajímavý program. Hned po příchodu nás přivítaly usměvavé sestřičky a ty si rozdělily děti do skupinek. Po celou dobu jim dělaly ochotné průvodkyně při plnění úkolů.

Bylo zde připraveno několik stanovišť: hygiena rukou, držení těla, stravovací návyky, ošetření drobných poranění nebo anatomie těla. Každý si tedy důkladně umyl ruce desinfekčním prostředkem a jejich čistotu si ověřil kontrolou na speciálním přístroji, protáhl si své tělo pod dohledem rehabilitačních pracovnic, zamyslel se nad skladbou svého jídelníčku a ochutnal zdravou stravu. Také pacientce Cecilce ošetřil drobná zranění a na modelu lidského těla se seznámil se základní anatomií člověka.

Po zdárném absolvování stanovišť obdrželi čtvrťáci srdce z perníku a spoustu malých dárečků. Všem se program velmi líbil a tímto bychom chtěli také poděkovat zaměstnancům Nemocnice Šumperk a. s. za jeho úspěšné zorganizování.

Blanka Pavelková, Kateřina Holzmannová