Návštěvy v knihovně

Návštěvy v knihovně

Děkujeme paní knihovnici za vstřícnost a trpělivost při našich častých návštěvách místní knihovny. Umístění v budově školy je vynikající. Mezi krásnými knihami se děti snáze motivují k četbě knih i časopisů.

Jarmila Březinová