Třídíme odpad

Třídíme odpadky


Jak omezit množství odpadků, proč odpady třídit, co a jak třídit, a jak se tříděný odpad recykluje je jen pár témat, kterými jsme se zabývali na Den Země. Naše planeta je jedinečný mechanismus ze kterého přece nechceme mít skládku! Děti proto sami hledaly co mohou a nemohou dát do kontejneru na papír, plast, sklo a nápojové kartony, co je to vlastně bioodpad, jak funguje třídící linka a co všechno kolem nás je z recyklovaného odpadu.


Lucie Hédlová