Omluvení předem známé nepřítomnosti

Formulář slouží k omluvení předem známé nepřítomnosti.
Vyplněný formulář předá dítě před datem nepřítomnosti (vyučujícímu, třídnímu učiteli) podle délky trvání nepřítomnosti.
Žák je tímto omluven.