Projektový den o vodě

Projektový den o vodě

Koncem března se žáci 1. – 3. ročníku zúčastnili projektového dne věnovaného vodě. Nejrůznějšími aktivitami a činnostmi se dozvídali mnoho užitečných informací o tom, co se děje s vodou v přírodě. Poznali, jak moc je voda pro člověka důležitá. Uvědomili si, že bez ní by nemohl existovat život na Zemi.

Třeťáci se dokonce na chvíli „proměnili“ v maličkou kapičku vody a prožívali její dobrodružství na cestě přírodou. Děti se na vlastní kůži přesvědčily, jak je důležitý koloběh vody v přírodě. Na závěr měly sepsat krátké vyprávění o svých zážitcích, které jsme si společně přečetli a zhodnotili. Všem se práce opravdu vydařila.

Blanka Pavelková